Haninge kommun
- 80% skärgård och vildmark

- med information om Tyresta nationalpark, Ornö, Kymendö, Utö, Huvudskär och Gålö

Dalarö Ornö Utö församling, en gång ett självständigt municipalsamhälle i Stockholms södra skärgård, numera en del av Haninge storkommun.
   Haninge kommun har en oanad natur- och kulturresurs med sin stora skärgård utanför Södertörns ostkust, med en nationalpark på mindre än 30 km´s avstånd från Stockholms C - Tyresta nationalpark - och med tjugotalet naturreservat  bl.a. Gålö, Sandemar, Fjärdlång och Huvudskär samt med många väl kända varumärken såsom Dalarö, Årsta slott (Tyska orden och Fredrika Bremer), Kymendö (Strindbergs Hemsö), Ornö och Utö, mera kända än kommunen självt. Ett natur- och kulturkapital som Haninge kommer att få stor nytta av, nu när besöks- och turistnäringarna blir allt viktigare för ekonomin.  
Här information om några av Haninges pärlor, som vi på Dalarö rekommenderar våra besökare. För mer information riktad till besökare hänvisar vi till Visit Haninge.   

ORNÖ - den stora ön

Ornö är en av Sveriges större öar. Dit tar man sig enkelt med bilfärja eller Waxholmsbåt från Dalarö. 
   Ön har varit bebodd sedan bronsåldern och har idag ca 300 fastboende och många sommarboende. Färjeläget Hässelmara ligger på västra sidan. Ön har flera naturhamnar och en äldre karaktär med gamla gårdar, och ett annat levnadssätt än på t.ex. turistön Utö i söder.
   I Kyrkviken på östra sidan ligger Ornö kyrka, en klassisk träkyrka byggd 1886. Där finns också kyrkogården, bygdegården, den gamla byskolan och Ornö Krog. 
   Ön har flera djupa insjöar. Stockholms djupaste insjö Stunnträsk finns här, djup 40 meter. Det friskaste vattnet har Vitträsk, en av flera fina badsjöar. Ornö har många bra badplatser.
   Sundby gård är en väl bevarad gård i karolinerstil från 1720 talet,. Ruinerna efter den tidigare gården,  som brändes ner 1719 av ryssarna, ligger vid Sundbymaren.
   Ornö har omväxlande natur och i skogarna finns älg och rådjur. Här häckar också många fågelarter såsom duvhök, trädlärka, dubbeltrast, uggla och andra rovfåglar såsom havsörn, fiskjuse och ormvråk. I några av insjöarna kan man ha tur att stöta på mink eller storlom. Det växer 22 olika sorters orkidéer på ön.
   På Ornö finns inga campingplatser, men man har rätt att campa på många platser där allemansrätten gäller. Fråga gärna husägarna om det går att campa på deras område.
Mer information om Ornö finns här.

KYMENDÖ - Strindbergs Hemsö

Öborna stavar Kymendö med ett "m" och uttalar det ”Tjymmendö”. En bosättare från vikingatiden med namnet Tjudmund kan vara den, som givit ön dess namn. Idag bor nära 30 personer i tre generationer på ön, som är privatägd av släktingar till sjökapten Carl-Petter Bloom som köpte Smådalarö gård och hela Dalarö skärgård 1802. Här hyrde författaren August Strindberg sommarboställe flera somrar på 1870-talet. Hans roman Hemsöborna har sina karaktärer från Kymendö. Idag går det Waxhoölmsbåt till Kymendö från Dalarö och på somrarna även till och från Strömkajen i Stockholm. Mer information om Kymendö här.

UTÖ - semsterparadiset

Utö är en skärgårdsö med en säregen historia. Ön fick bofast befolkning så tidigt som i mitten på 500-talet. Till skillnad från andra öar i skärgården var det varken fiske eller jordbruk som sedermera blev Utös huvudnäring. Här var det järnmalm som skapade den stora inkomstkällan. Redan på 1100-talet började järnmalm utvinnas ur gruvorna som kom att bli bland de viktigaste gruvorna i Sverige. Intensiv gruvdrift pågick i cirka 700 år.
   Efter att ryssar i början på 1700-talet kom och skövlade och härjade ön byttes järnmalmen som fraktades på båtar ut mot annan last. På 1800-talet anlände de första badgästerna. Under denna epok besöktes ön flitigt av konstnärer, skalder, författare och skådespelare som bland annat Georg och Hanna Pauli, Gustaf Fröding, Kar de Mumma, Evert Taube och Greta Garbo.
   Idag är Utö ett av de stora semesterparadisen i skärgården. Man åker dit med båt från Årsta brygga eller på somrarna med båt till och från Strömkajen i Stockholm.  Mer information om Utö finns här.

HUVUDSKÄR -
där himmel och hav förenas

I mars 2015 vann beslutet att göra hela Huvudskärsarkipelagen till naturreservat laga kraft. Skärgårdsstiftelsen förvaltar därmed hela Huvudskär och tar över Vandrarhemmet, liksom att stiftelsen fortsätter att hyra ut lägenheterna i Lotshuset veckovis som tidigare.
   En nyhet är att Waxholmsbolaget under perioden 16 juni till 16 augusti trafikerar Huvudskär från Dalarö via Fjärdlång 3 dagar i veckan. Läs mer om Huvudskär - en verklig naturupplevelse.

GÅLÖ - mer än en miljon besökare varje år

Gålö är en halvö dit man kan ta sig med bil eller buss. Stockholms längst sandstrand lockar otroligt  många stockholmare till Gålö varje år och till havsbad & camping. . Men det gör också kosläppet varje vår på Stegsholms gård, dit mer än 10,000 människor kommer för att se djuren komma ut på grönbete. På Gålö finns också lämningar från de första säljägarna efter istiden för 7000 år sedan. Idag är Gålö också ett naturreservat med en fantastisk flora. Vi rekommenderar våra besökare att ta en tur till Gålö. Läs mera om Gålö här.

ÅVADALEN VID ÖSTERHANINGE KYRKA

Österhaninge kyrka och Årsta slott i närheten har anor från 1200-talet.
Vid tiden när Stockholm grundades fanns här Tyska orden, som från denna tid byggde tyska månghundraåriga relationer med det blivande Svea rike i form av Hansan på 15-1600-talen.
Åvadalen var och är bördig och var en gång en av Stockholöms kornbodar. Än idag finns stora gårdar i Åvadalen som bevis på detta.
Här låg Haninge centrum in på början av 1900-talet, när centrum flyttades till den då nybyggda järnvägen i nuvarande Haninge Centrum 10 km bort.
Sevärdheter i omgivningarna: Österhaninge kyrka och gårdsmejeriet Sanda. Årsta slott, som var huvudgård för Tyska ordens svenska jordinnehav från 1200-1473. Under 1800-talet bodde Fredrika Bremer på Årsta slott - Sveriges första kvinnosakskvinna - och hon ligger begraven på vid Österhaninge kyrka.