Möten, Konferens och Media

I anrika Dalarö Tullhus, uppfört 1788 på uppdrag av kung Gustav III, finns idag i nedersta våningen Café & Butik Saltskutan (öppet för allmänheten tis-söndag) och i mellanvåningen Dalarö Turistbyrå, museum och utställning (öppet dagligen kl 10-16).
Översta våningen disponeras av Dalarö Kultur & Föreningscentrum, som genom Turistbyrån hyr ut lokalen för Möten och fest, för Konferenser och föredrag samt för Skol- och hembygdsarbete. Dessutom är Dalarö Turistbyrå ortens mediacentrum.

Läs mera om Destination Dalarös mötes, konferens och mediaverksamhet under rubrikerna nedan.   

 

+Möten & fest                +Konferens & föredrag                +Skola & hembygd               +Media