Visit Dalarö

Välkommen till Dalarö

Information FÖR boende och besökare
TURISTBYRÅ, gästhamn, guidningAR
Infomation service and guest harbour
informationsdiesnt und Gashafen

( Welcome , Willkommen )

På Dalarö firar vi Valborg, Nationaldag och Midsommar samt arrangerar varje år Höst- och Julmarknad. Dalarös vision är att Dalarö genom sin bevarade särart ska vara en attraktion för boende och besökare i Stockholms södra skärgård och en plats där historien och framtiden möts. Dalarö är också genom sitt geografiska läge "porten till södra skärgården". Vi arbetar i nära samarbete med förenings- och näringslivet på Dalarö, Kymendö, Ornö, Utö och Gålö. Dalarö Information publicerar denna hemsida DALARO.SE och VISIT DALARÖ på Facebook.

LÄS 2021 ÅRS DALARÖ GUIDE HÄR


English: We welcome all visitors. if you are planning to come here, we can enrich your stay by offering you a one-day, a weekend, or a longer stay in the Stockholm Archipelago. Our goal is to see to that Dalarö keeps it´s unique position since 1636 as Gateway to Stockholm South Islands. 

Deutsch: Wir begrüßen alle Besucher in Stockholm. Wenn sie bereits in Stockholm sind bereichern Sie Ihren Aufenthalt mit einem Tagesausflug, einem Wochenende, oder einem längeren Besuch in den Stockholmer Schären. Unser Ziel ist es , das Dalarö seine einzigartige Bedeutung behält, als Tor zu den südlichen Stockholmer Inseln seit 1636. 
FILM / VÄLKOMMEN, WELCOME, WILLKOMMEN in DALARÖ
VISIT DALARÖ - vandrings- & cykelsemester/walking and biking

DalARO INFORMATION - TURISTBYRÅ - GÄSTHAMN

Öppet / Open / Öffnung
15 April - 15 November Varje dag/Daily/Täglich 15 Maj - 15 Sept
Gästhamnskontor/Harbor Office/Gasthafen Büro
ASKFATSHAMNEN och/and/und HOTELLBRYGGAN  
OBS! - TURISTBYRÅN HAR FLYTTAT TILL HAMNKONTOREN I ASKFATSHAMNEN OCH PÅ HOTELLBRYGGAN.


adress, address, adresse

Dalarö Information AB
Box 55, 137 25 Dalarö 
Tel: +468 501 508 00
E-post


Vädret Dalarö

KONTAKTFORMULÄR

Skriv dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt. Meddela oss om du vill ha information om vad som händer på Dalarö till din mailadress.
Så här behandlar vi dina personuppgifter.

Jag heter Lars-Olof (LO) Landin med företaget Dalarö Information AB.  Vi driver Dalarö Turistbyrå och Gästhamn under sommarhalvåret med hamnkontor i Askfatshamnen och vid Hotellbryggan. Min kollega är Oste Lukic .

Kontakta oss också för historiska guidningar, skeppsvraks-turer eller för att  synas här på hemsidan eller nå ut med information på Dalarö med omnejd via VISIT DALARÖ på Facebook..


English:
 Dalarö Information together with the local companies on the island of Dalarö and on other islands in our region - Kymendö, Ornö, Utö and Gålö -  we design tailor-made activities, which will make your stay in our region unforgettable. We help you to get in contact with the local services, as well as taking part in our local Easter, Midsummer, Autumn and Christmas traditions.

Deutsch: Dalarö Information ist ein Teil eines Netzwerkes von Hotels, Restaurants, Boot- und Busunternehmen, sowie weiteren Unternehmen im Bereich Sport, Gesundheit und Erholung. Zusammen mit den örtlichen Firmen auf der Insel Dalarö und den anderen Inseln unserer Region - Kymendö, Ornö, Utö und Gålö - bieten wir für Sie maßgeschneiderte Aktivitäten an, um Ihren Aufenthalt in unserer Region unvergesslich zu machen.

Vi guidar på anrika Tullhuset byggt 1788 på Odinsvägen 6A med museum, i Dalarö kyrka från 1652 och i Franzén muséet i Fiskarhamnen.

Välkommen
till härligt kulturella Dalarö, platsen med två perspektiv, det lokala och det globala, och där historien och framtiden möts.

Welcome  - Herzlich willkommen