Bygg & Markentreprenad


Företagarföreningans största branscher bygger och reparerar

Vi räknar med att den fastboende befolkningen kommer att fördubblas de närmaste 10 åren och dessutom ökar anatlet kortisboende i takt med den senaste "gröna vågen" som växer sedan 1960-talet.

CRM MARK OCH ANLÄGGNING AB

Markarbete, grävmaskiner, containers, maskintransport, tomtplanering, snöröjning, avlopp,
minireningsverk.

070-714 70 20rolf@cr-mark.se

cr-mark.se

ÖNS SCHAKT OCH BYGG AB

Mer än tjugo års erfarenhet inom mark och anläggning. Villatomter och större projekt. 3,5-7,5t grävmaskiner, 8t hjullastare, lastbil. Vi är stationerade på Dalarö och utför alla typer av grävjobb.

072 527 24 11 | oscar@osob.se

osob.se

2024-04-18

HAMPVARUHUS BY HEM(P) CO. 

HAMPVARUHUSET BY HEM(P) CO
Vi erbjuder olika isoleringssystem med hampa, mässingsbeslag, Färg i påse, linolja samt byggkonsultation för byggnadsvårdare och nybyggare bland ett brett sortiment hampprodukter. 

Besöksadress: G:a Affärshuset, Odinsvägen 5
Tel: 0709199559
E-post: info@hempco.se
Hemsida: www.hempco.se