Bygg & Markentreprenad


Företagarföreningans största branscher bygger och reparerar

Vi räknar med att den fastboende befolkningen kommer att fördubblas de närmaste 10 åren och dessutom ökar anatlet kortisboende i takt med den senaste "gröna vågen" som växer sedan 1960-talet.

CRM MARK OCH ANLÄGGNING AB

Markarbete, grävmaskiner, containers, maskintransport, tomtplanering, snöröjning, avlopp,
minireningsverk.

070-714 70 20rolf@cr-mark.se

cr-mark.se

DALARÖ SPRÄNGTEKNIK • NORDOVA AB

Markentreprenad och sprängning.

0730-272714peter.seybolt@gmail.com

 

ÖNS SCHAKT OCH BYGG AB

Mer än tjugo års erfarenhet inom mark och anläggning. Villatomter och större projekt. 3,5-7,5t grävmaskiner, 8t hjullastare, lastbil. Vi är stationerade på Dalarö och utför alla typer av grävjobb.

072 527 24 11 | oscar@osob.se

osob.se