Välkommen till

dalarö ornö

skärgård

där historien och framtiden möts

Om oss

Företagarna hälsar dig välkommen till Dalarö Ornö skärgård.

Dalarö Företagarförening bildades 1981 för att tillvarata företagarnas gemensamma intressen samt verka för ett gott samarbete i frågor som berör företagen och näringslivet.

vi erbjuder

våra varor och tjänster

Fika, äta, bo på Dalarö

Fika, äta, bo på Ornö

Handla mat

Shopping

Tankställen

Gästhamnar och Turistbyrå

Sport, event

Hälsa & Välmående 
Vård & Omsorg

Bank, Fastigheter, Ekonomi- & Affärsservice

 

Städning & Trädgård

Landtransport

Sjötransport

El, Glas, Måleri, Ventilation, VVS

Bygg & Markentreprenad

Varv & Marinservice

Kyrkan Dalarö/Ornö/Utö

Föreningslivet

Kontakta oss

Ta kontakt med oss om du vill ha fortlöpande information från oss via e-post eller ha svar på en aktuell fråga. Vi svarar så snart som möjligt och direkt på telefon
08-501 508 00.

Dalarö Ornö skärgård, porten i Stockholms södra skärgård, har ett rikt utbud av varor och tjänster för boende och besökare.