Visit Dalarö

Välkommen till Dalarö

Informationsservice boende och besökare,
gästhamn, evenemang, guidning & konferens
Infomation service and guest harbour
informationsdiesnt und Gashafen

( Welcome , Willkommen )

På Dalarö firar vi Valborg, Nationaldag och Midsommar samt arrangerar varje år Höst- och Julmarknad. Dalarös vision är att Dalarö genom sin bevarade särart ska vara en attraktion för boende och besökare i Stockholms södra skärgård och en plats där historien och framtiden möts. Dalarö är också genom sitt geografiska läge "porten till södra skärgården". Vi arbetar i nära samarbete med förenings- och näringslivet på Dalarö, Kymendö, Ornö, Utö och Gålö. Dalarö Information publicerar denna hemsida DALARO.SE och VISIT DALARÖ på Facebook.

LÄS 2020 ÅRS DALARÖ GUIDE HÄR

English: We welcome all visitors. if you are planning to come here, we can enrich your stay by offering you a one-day, a weekend, or a longer stay in the Stockholm Archipelago. Our goal is to see to that Dalarö keeps it´s unique position since 1636 as Gateway to Stockholm South Islands. 

Deutsch: Wir begrüßen alle Besucher in Stockholm. Wenn sie bereits in Stockholm sind bereichern Sie Ihren Aufenthalt mit einem Tagesausflug, einem Wochenende, oder einem längeren Besuch in den Stockholmer Schären. Unser Ziel ist es , das Dalarö seine einzigartige Bedeutung behält, als Tor zu den südlichen Stockholmer Inseln seit 1636. 
FILM / VÄLKOMMEN, WELCOME, WILLKOMMEN in DALARÖ
VISIT DALARÖ - vandrings- & cykelsemester/walking and biking

TULLHUSET OCH DALARÖ MUSEUM

Öppet / Open / Öffnung
kl 11 -16  / 11 am 4 pm
September - April - Fredag/Friday/Freitag - Söndag /Sunday/Sonntag


Besöksadress/ Visiting adress / Besuchsadresse

Tullhuset, Odinsvägen 6A, Dalarö
Post: Dalarö Information, Box 55, 137 25 Dalarö 
Tel: +468 501 508 00
E-post


Vädret Dalarö

KONTAKTFORMULÄR

Skriv dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt. Meddela oss om du vill ha information om vad som händer på Dalarö till din mailadress.
Så här behandlar vi dina personuppgifter.

Jag heter Lars-Olof (LO) Landin med företaget Dalarö Information AB med butik, informationsservice och ansvar för museum och möteslokaler på Tullhuset. Vi  driver också Dalarö Gästhamn.  Mina kolleger är Oste Lukic och Lotta Lindqvist .
Kontakta oss för att boka guidning, ordna en dagskonferens, en fest, ett arrangemang, en utställning på Tullhuset, om du vill vara med på våra marknader eller vill synas i våra publikationer och nå ut med information på Dalarö med omnejd.


English:
 Dalarö Information together with the local companies on the island of Dalarö and on other islands in our region - Kymendö, Ornö, Utö and Gålö -  will design tailor-made activities, which will make your stay in our region unforgettable. We help you to get in contact with the local services, as well as taking part in our local Easter, Midsummer, Autumn and Christmas traditions.

Deutsch: Dalarö Information ist ein Teil eines Netzwerkes von Hotels, Restaurants, Boot- und Busunternehmen, sowie weiteren Unternehmen im Bereich Sport, Gesundheit und Erholung. Zusammen mit den örtlichen Firmen auf der Insel Dalarö und den anderen Inseln unserer Region - Kymendö, Ornö, Utö und Gålö - bieten wir für Sie maßgeschneiderte Aktivitäten an, um Ihren Aufenthalt in unserer Region unvergesslich zu machen.

Vi sköter det  anrika Tullhuset på Odinsvägen 6A . Men Du hittar oss givetvis alltid här på "nätet", där det går att e-posta oss dygnet runt året om. Anmäl om du vill vara med på vår mailinglista för att få fortlöpande information från Dalarö och gilla oss på Facebook Visit Dalarö. 

Välkommen till härligt kulturella Dalarö, platsen där historien och framtiden möts.
Welcome  - Herzlich willkommen