Företagarna hälsar dig välkommen till Dalarö Ornö skärgård.

Dalarö Företagarförening bildades 1981 för att tillvarata företagarnas gemensamma intressen samt verka för ett gott samarbete i frågor som berör företagen och näringslivet.

2021 anslöts sig ett antal Ornöföretagare till föreningen. Föreningen ger varje år ut en guide om Dalarö Ornö skärgård som distribueras i hela regionen och delas ut på flera utlämningsställen i Haninge kommun. Sedan flera år sprids guiden digitalt här på hemsidan och med hjälp av annonser och broschyrer med QR-kod.

vi erbjuder

Branschrubrikerna

Fika, äta, bo Dalarö

Fika, äta, bo Ornö

Handla mat

Shopping

Tankställen

Gästhamnar, Ornö båtvarv

Sport, event

Vård och Hälsa Dalarö, vårdcentral

Bank, Ekonomiservice, Fastighetsmäklare

Städning

Landtransporter

Sjötransporter

Bygg, El, Glas, Måleri, Ventilation, VVS

Bygg & Markentreprenad

Varv & Marinservice

Föreningslivet  

vilka vi är

Styrelseledamöter 2024-25

ORDFÖRANDE:

Christer Jonsson
Vandarhemmet Lotsen

KASSÖR, V.ORDF:

LO Landin
Dalarö Information AB

ÖVRIG LEDAMOT:

Erik Rendle
Restaurang Ankaret (dataskyddsombud)

ÖVRIG LEDAMOT:

Katarina Hamilton
ARTEKIA & katarinahamilton

ÖVRIG LEDAMOT:

Sten Magnusson
Dalarös Eviga AB

öVRIG LEDAMOT:

Ulrika Bergström
SABIS Smådalarögård

ÖVRIG LEDAMOT:

Olle Chevalier
LiLLANS LÅDA

SUPPLEANTER:

Mari Elfving
Ida Lindström
Ulrika Mellström

REVISOR:

Martina Lindström

VALBEREDNING:
Cassanda Cattenacci
Elisabet Högberg
O
scar Rendle

KONTAKT MED DALARÖ FöretagarFÖRENING

Kontakta oss om ditt företag vill bli medlem i Dalarö företagarförening och finnas med på den här hemsidan med era produkter och tjänster. Företagare som behöver mindre kontor eller möteplats tillfälligt eller permanent kan hyra lokal i vårt Företagarcentrum på Tullhuset. 
Kontakta oss också om du vill ha fortlöpande information via e-post. 

Dalarö Företagarförening